FamilieArbeid Nederlands Mediation Instituut NMI

Mediation is een methodiek, gericht op het begeleiden van de communicatie en de onderhandelingen tussen mensen in conflict om, uitgaande van beider belangen, tot gezamenlijke oplossingen te komen.

deJonge coaching en mediation leert mensen het eigen kompas en dat van de ander als uitgangspunt te nemen. Dit stelt mensen in staat tot betere prestaties te komen; in goede harmonie, met meer plezier, voldoening en betekenis. Mensen ervaren een betere balans tussen de oude en de nieuwe situatie en een betere verstandhouding.

Een mediationtraject verloopt doorgaans op de volgende manier:

Bij mediation gebruik ik mijn expertise en technieken voor cliënten, maak samen met cliënten een analyse van de situatie en begeleid het onderzoek naar de oplossingen. Daarbij kies ik geen partij, mijn rol is onafhankelijk en neutraal. De gedragscode en het Reglement van het NMI zijn hierbij van toepassing.