FamilieArbeid

deJonge coaching en mediation begeleidt volwassenen met relationele vragen en situaties rondom opvoeding. Daarnaast is er een aanbod van programma’s voor kinderen en/of ouders, gericht op het leren omgaan met de scheiding en op het realiseren van een aanvaardbare omgangsregeling.

Bij echtscheiding en omgang gaat het zowel om ouders met een huwelijksrelatie, een geregistreerd partnerschap als ouders met een relatie zonder juridische status.

Trajecten:

Relatie
In een relatie, tussen bijvoorbeeld levenspartners of kinderen en ouders, kunnen spanningen, twijfels en conflicten ontstaan. Deze zijn meestal van emotionele aard omdat het hier om nauw aan elkaar verwante personen gaat. Ook spelen zakelijke factoren, zoals de woonsituatie, het inkomen, een rol.

deJonge coaching en mediation begeleidt volwassenen en/of kinderen met relationele vragen.

Gedurende een aantal gesprekken bied ik ondersteuning bij het reflecteren op de huidige situatie en bij de mogelijke keuzes en afspraken met betrekking tot de toekomst (zie coaching). Dit kan eventueel ook via e-mail.

Als het gaat om een conflictsituatie tussen twee of meerdere personen is mediation geschikt voor het vinden van een gezamenlijke oplossing. Ook tijdens een mediation traject kunnen aparte gesprekken met betrokkenen plaatsvinden (zie mediation).
Echtscheiding

Scheiding is een ingrijpende gebeurtenis en is van invloed op de gemoedstoestand van betrokkenen en op hun directe leefomgeving; het wonen, de school, de familie en vriendenkring.

Kinderen/jongeren kiezen niet voor de scheiding van hun ouders, het overkomt hen en gaat gepaard met verlies van het dagelijks contact met één van de ouders en verandering van de vertrouwde leefomgeving. Er kan sprake zijn van verstoringen met betrekking tot leren, concentratie, gedrag en emoties.
Ouders willen het beste voor hun kinderen en blijven, ook na de scheiding, verantwoordelijk voor de opvoeding. Hoe verwerk je dat en hoe voed je de kinderen alleen, met je ex-partner of samen met een nieuwe partner op?

deJonge coaching en mediation begeleidt ouders en kinderen bij het verwerkingsproces en bij de opvoeding.

Voor kinderen: een spel- en praatprogramma. De coach is een vertrouwenspersoon en steun voor het kind. Gedurende de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van werkvormen als toneel, spel, tekenen, schrijven en verhalen.

Het resultaat is dat het kind de eigen kracht weet in te zetten en situaties beter kan begrijpen. Zo kan het beter om gaan met veranderingen en kan daardoor beter zelf beslissingen nemen, zie kiesvoorhetkind.nl

Voor ouders: gedurende een aantal gesprekken bied ik ondersteuning bij het reflecteren op de huidige situatie en bij de mogelijke keuzes/afspraken met betrekking tot de toekomst. (zie coaching) Dit kan eventueel ook via e-mail.

Als het gaat om een conflictsituatie is mediation de oplossing. Ook tijdens dit traject kunnen aparte gesprekken met betrokkenen plaats vinden (zie mediation).

Omgang

Voor kinderen spelen beide ouders een belangrijke rol in hun leven. Als ouders uit elkaar gaan worden de contacten tussen kinderen en de ouders anders. Er is meestal geen dagelijks contact meer en soms is er sprake van geen of sporadisch contact. Voor ouders is het niet altijd een vanzelfsprekendheid om tot een goede omgangsregeling te komen.

deJonge coaching en mediation begeleidt ouders en kinderen bij de zorgverdeling, omgangsregeling en bij het opstellen van een ouderschapsplan.

Voor kinderen en ouders: Onder begeleiding van de coach vindt contact plaats tussen kind(eren) en één van de ouders; in de praktijk van de coach en later op de thuislocatie. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen wordt gebruik gemaakt van een spel- en praatprogramma.
Het resultaat: een aanvaardbare omgangsregeling voor beide ouders en kind(eren).

Voor ouders: Gedurende een aantal gesprekken biedt de coach ondersteuning bij het reflecteren op de huidige situatie en bij de mogelijke keuzes/afspraken met betrekking tot de toekomst betreffende de zorgverdeling, omgangsregeling of bij het opstellen van een ouderschapsplan (zie coaching).

Als het gaat om een conflictsituatie is mediation geschikt voor het vinden van een gezamenlijke oplossing. Ook tijdens een mediation traject kunnen aparte gesprekken met betrokkenen plaatsvinden (zie mediation).