FamilieArbeid

Coaching is een methodiek, gericht op de begeleiding van het zelfbewustzijn van situaties en gedrag van mensen om, door middel van veranderingen tot beter functioneren te komen.

deJonge coaching en mediation leert mensen het kompas in eigen handen te nemen.
Dit stelt individuen en groepen in staat om op eigen kracht tot betere prestaties te komen; in goede harmonie, met meer plezier, voldoening en betekenis. Mensen ervaren een betere balans tussen de oude en de nieuwe situatie en maken hierbij gebruik van hun kernkwaliteiten.

Ieder coachtraject verloopt op de volgende manier:

Bij coaching gebruik ik mijn expertise en technieken, maak samen met cliënten een analyse van de situatie en begeleid het onderzoek naar de antwoorden. Ik heb daarin een neutrale rol en neem geen beslissingen. Hierbij is de gedragscode van Stichting Coach van toepassing.