FamilieArbeid

Arbeidsconflicten hebben negatieve gevolgen voor de werkprestaties en voor het welzijn van mensen. Bovendien zijn arbeidsconflicten niet bevorderlijk voor het totale werkklimaat van het bedrijf of de organisatie.

deJonge coaching en mediation bemiddelt bij arbeidsconflicten tussen twee individuen, een groep of meerdere groepen. Dit kunnen taakconflicten en/of relatieconflicten zijn.

Programma’s:

Taakconflicten
Mensen zijn het oneens over:
  • de werkwijze
  • de te bereiken doelen
  • de middelen om die doelen te bereiken
  • de verdeling van de middelen.

Gedurende een aantal gesprekken bied ik ondersteuning bij het reflecteren op de huidige situatie en bij de mogelijke keuzes/afspraken met betrekking tot de toekomst (zie coaching).
Dit kan eventueel ook via e-mail.

Als het gaat om een conflictsituatie is mediation geschikt. Ook tijdens dit traject kunnen aparte gesprekken met betrokkenen plaats vinden (zie mediation).

Relatieconflicten
Deze conflicten kunnen gaan over:
  • Basale, persoonlijke normen en waarden
  • Persoonlijkheden die botsen
  • Ergernissen aan elkaars gedrag
  • Men voelt zich aangevallen over zaken als zelfbeeld, ideologie, smaak of ethiek.

Gedurende een aantal gesprekken bied ik ondersteuning bij het reflecteren op de huidige situatie en bij de mogelijke keuzes/afspraken met betrekking tot de toekomst. Dit kan eventueel ook via e-mail (zie coaching)

Als het gaat om een conflictsituatie, is mediation geschikt. Ook tijdens dit traject kunnen aparte gesprekken met betrokkenen plaatsvinden (zie mediation).